Hur parasiter detekteras genom enzymimmunanalys

En laboratorieundersökning av humana biologiska vätskor kan ge omfattande information om hans hälsotillstånd. Den mest informativa källan till sådan information är blod. Bokstavligen återspeglas allt i dess sammansättning: näring, livsstil, särdrag hos inre organens arbete och till och med kortsiktig mänsklig interaktion med vissa yttre faktorer. Nyligen är blodprovet för parasiter i popularitet - organismer som lever i människokroppen, oftast i tarmarna.

Är det möjligt att upptäcka parasiter genom blodanalys

Parasitering inom människor, utan undantag, lämnar alla organismer spår av deras vitala aktivitet. Först tar de bort några av näringsämnena från bäraren. För det andra släpper de sin livsviktiga aktivitet in i bäraren. För det tredje syntetiserar parasiter (främst maskar) specifika föreningar som förändrar kroppens immunsvar.

Ovanstående processer påverkar oundvikligen blodet - det verkar typiskt för en viss typ av ormimmunenzymer och antigener, som lätt upptäcks av laboratorieundersökningar, som kallas ELISA-analys. Det hör till en av de modernaste diagnostiska metoderna och gör det inte bara möjligt att upptäcka närvaron av maskar i kroppen, men också för att fastställa deras antal. Dessutom används PCR och hemotest för att upptäcka helminthic invasions. De har också ganska höga noggrannhetsgrader, men de är baserade på andra principer.

Principen för studien vid användning av ELISA

ELISA kan användas om du misstänker någon sjukdom som tillhör den smittsamma klassen. Analysen är baserad på en detaljerad bedömning av blodets molekylära sammansättning för närvaro av specifika enzymer, antigener och antikroppar som kan identifieras som ett resultat av aktiviteten hos en viss typ av parasitiska organismer.

Hjälp. Antikroppar och antigener på helminter detekteras endast i kombination med varandra. Det gör det möjligt att göra den mest exakta diagnosen och att inte bara upprätta helminths namn, utan också deras kvantitativa och kvalitativa egenskaper.

Med hjälp av blodprovet för ELISA för parasiter kan följande typer av mänskliga maskar detekteras:

ELISA för parasiter

Det mest exakta sättet att upptäcka helminths är en enzymimmunanalys för parasiter. Till skillnad från andra diagnostiska metoder som används i modern medicin garanterar den hög effektivitet. För att identifiera en viss typ av maskar räcker det med att passera analysen en gång.

ELISA blodprov är ett effektivt sätt att upptäcka helminths i kroppen

Vad är blodprovet för parasiter och hur fungerar det

En immunoanalys av blod för parasiter, förkortat som ELISA, är ett immunologiskt test. Det gör att du kan göra en omfattande bedömning av den nuvarande situationen för kroppens skyddande funktioner. Analysen innefattar en kvantitativ samt en kvalitativ bedömning av immuncellernas egenskaper, vilket gör det möjligt att upptäcka helminthisk invasion.

Ett blodprov för detektering av parasiter fungerar på grundval av de grundläggande principerna för immunologi. Förekomsten eller frånvaron av infektion med maskar indikeras av närvaron i blodet av vissa proteinantikroppar. De kallas immunoglobuliner. Immunitet börjar aktivt producera dem när antigener (främmande element) förekommer i människokroppen. Detta är en typisk reaktion på närvaron av maskar.

I närvaro av antigener i blodet samverkar antikropparna med dem och bildar antigen-antikroppskomplexet. Det kan identifieras genom resultaten av ELISA av blod. Detta är kroppens immunsvar mot helminthisk invasion.

För att parasiter ut behöver du bara dricka på en tom mage.

Omfattande analys hjälper till att bestämma:

 • teniasis - infektion med plana maskar;
 • ascariasis - infektion med ascaris;
 • amebiasis - en histolytisk amoeba infektion;
 • opisthorchiasis - infektion med hepatisk trematod;
 • Giardiasis - infektion med Giardia;
 • toxoplasmos - infektion med toxoplasma;
 • trichinos - invasion av trichinos;
 • fascioliasis - infektion fluke;
 • cysticercosis - angrepp vid cestodos.

För det mest exakta resultatet bör ett blodprov vara betrodda till bra specialister.

För noggrann diagnos av trichinos är det lämpligt att ge analysen två gånger för att få det mest exakta resultatet, eftersom en hög koncentration av antikroppar uppnås 5-12 veckor efter invasionen.

För att göra ett blodprov för förekomsten av parasiter krävs venöst blod som tas från den cubitala venen. 3-5 ml prov är tillräckligt. Resultaten av analysen är klar om 2-3 dagar. Men det finns test som görs upp till 9 dagar. Den specifika varaktigheten beror på diagnosen närvaron av vilken typ av maskar som utförs.

Priset på blodprov för parasiter är från 400 rubel. För närvaron av maskar av varje typ av analys utförs separat. Detta innebär att om du misstänker infektion med ascaris måste du ta prov för ascaris.

Noggrannheten i analysen av parasiter i blodet är 90%. Det visar inte bara närvaron av helminths, men låter dig också ställa in deras nummer.

Eventuella parasiter kan utvisas hemma. Glöm inte att dricka en gång om dagen.

Den sista parametern är svår att bestämma med andra metoder.

Noggrannheten i analysen baserad på studien av blod är mycket högre än vid laboratoriediagnos av avföring. I fekala massor kan endast helminthägg detekteras, och detta är inte alltid möjligt, eftersom de endast avsätts av parasiter under vissa perioder. Analys av avföring bör utföras minst 3-5 gånger för att få ett tillförlitligt resultat.

Bloddonation är inte den mest smärtsamma medicinska proceduren.

Hur man går igenom analysen på parasiter

Innan du gör ett ELISA-blodprov måste du förbereda. En vecka före donation av blod är det viktigt att sluta ta antibiotika, liksom andra läkemedel som kan leda till falsk positiv eller falsk negativ analys. För att knacka före blodprovtagning är det nödvändigt att utesluta användningen av kolsyrade drycker, alkohol samt feta och stekta livsmedel. Intensiv träning är oönskade.

Omedelbart före bloduppsamling, undvik att äta mat i 8 timmar. Endast tillåtet att dricka vatten. Du kan donera blod i kliniken, sjukhuset eller hemma. Det viktigaste är att använda en steril spruta och ett helt torrt sterilt rör för dess samling.

Avkodning av blodprov

Ett blodprov avslöjar helminthisk invasion genom närvaron av antikroppar mot specifika antigener. Testsystem bestämmer närvaron och koncentrationen av antikroppar som hör till klasserna av IgG, IgA och IgM.

IgM-antikroppar kan endast detekteras när det tar 2 veckor från infektionsmomentet. Ungefär under samma period kan närvaron av antikroppar som tillhör IgG-klassen diagnostiseras. Deras koncentration är hög under hela sjukdomsperioden, medan maskarna är parasitiska i kroppen.

Ungefärliga siffror indikatorer i blodprovet för vuxna män och kvinnor

För att korrekt avkoda resultaten av studien är det viktigt att veta antikroppens värden:

 • närvaron av IgM indikerar den akuta fasen av de patologiska processerna;
 • hög koncentration av IgG är bevis på det kroniska stadium av helminthisk invasion;
 • när koncentrationen av IgM och IgG ökar samtidigt är detta ett tydligt tecken på förvärring av sjukdomen.

Att förstå analysens resultat kommer att hjälpa bordet.

Vad är en enzymimmunanalys för parasiter?

Immunoassay för parasiter (förknippad med ELISA) är ett laboratorieimmunologiskt test som använder antikroppar och deras förmåga att byta färg, kan diagnostisera ett brett spektrum av infektionssjukdomar orsakade av parasiter, ta reda på närvaron av cancermarkörer av olika ursprung, bestämma närvaron av hormoner, peptider och proteiner vid diagnos av reproduktiv förmåga person. Nu mycket populärt blodprov för Giardia. Sådana diagnostiska studier används också som ett analytiskt verktyg inom biomedicinsk forskning för att identifiera den kvantitativa utvärderingen av specifika antigener i ett laboratorieprov.

ELISA-analys och dess användning

ELISA-metoden ska inte förväxlas med metoden för duodenal avkänning och avföring, som genomförs med hjälp av mikroskopiska åtgärder och syftar till att upptäcka helminthiska invasioner, mikroskopiska parasiter eller deras rester, ägg och larver i de utvald eller donerade provet avföring.

Fecesanalysen kan diagnostisera närvaron av helminter, parasitera inte bara i tarmarna utan även i lever, gallvägar, bukspottkörtel och duodenum. I detta fall beror testets sannolikhet främst på laboratoriepersonalens uppmärksamhet och kvalifikationer, laboratorieutrustningens kapacitet.

Om skadedjuret inte har utfört äggläggning under testet och är närvarande i människor i en minimal mängd, är det svårt att bestämma dess närvaro, även med särskild uppmärksamhet hos laboratorieassistenten.

Diagnos av maskar genom att skrapa på enterobioser anses vara effektivare, eftersom det är känt som ganska informativt och smärtfritt. Men, som i studien av avföring, beror resultaten av analysen på närvaron av helminth murverk, så denna typ av studie kräver upprepad provtagning i tveksamma situationer.

Under senare år har en ny, modernare metod för immunologisk forskning uppträtt i laboratorieassistentens arsenal. Det gör det möjligt för patientens blod att upptäcka närvaron av antigener och antikroppar mot parasiter av olika slag. Testens noggrannhet beror på:

 • typ av parasit
 • dess reproduktionsaktivitet
 • koncentration i kroppen.

Vad baseras på enzymimmunanalysen på?

Enzymimmunanalysen använder grunden för grundläggande immunologi och konceptet att binda ett antigen med dess specifika antikroppar. Den består av 2 olika komponenter:

 • immunsvar;
 • enzymatisk reaktion.

Immunreflektionen kan binda biologiska molekyler, celldelar och mikroorganismer som måste detekteras under testet, och den enzymatiska reaktionen gör det möjligt att visuellt utvärdera och mäta prestanda för denna reaktion.

Med andra ord är immunsvaret en del av en komplex teknik som direkt kan detektera mikroben som sökes i ett valt prov. Och den enzymatiska reaktionen är den del som låter dig översätta resultatet till en form som kan bedömas med ögat och mätas med hjälp av en tillgänglig biokemisk teknik.

Vad är en immunreaktion, och hur man upptäcker antigenet?

En immunreaktion är processen att binda ett antigen till en antikropp. Som ett resultat av reaktionen bildas ett immunkomplex. Antigener är komplexa strukturer som lever på cellens yta och bär information om cellen. Antigener hos människor är individuella, de är lika i olika människor, men alltid olika och har inte kopior.

Antigenigenkänning baseras på egenskapen hos cellen för att känna igen sina egna och utländska IP-celler. När en immuncell ansluter till en farlig cell bildas en främmande cell. Ett antigen bildas på ytan av den främmande cellen som inte sammanfaller med det föreliggande i minnet av en frisk cell. När en cell upptäcker ett främmande antigen börjar det processen att förstöra ett misstänkt objekt. Noggrannheten för immunologiskt erkännande är 99,97%.

Antikropp: vilken typ av substans, dess art

En antikropp är en dynamisk molekyl som ligger på kroppen av en immuncell. Antikroppen kan kombineras med antigenerna i en farlig cell och överföra information till cellkroppen för att känna igen sin egen och andras cell. Vid detektering av dess cell dödar antikroppen bindningen med antigenet och frisätter cellen.

I naturen har fem klasser av antikroppar identifierats, även benämnda proteinkonstruktioner eller immunoglobuliner. Alla typer av antikroppar har möjlighet att binda till olika antigener i olika delar av kroppen. Antikropparna kallas latinska alfabetet - A, M, G, D och E, och i testanalyser indikeras med följande bokstavssymboler: IgA, IgM, IgG, IgD och IgE.

Hur utförs ELISA-testet?

En enzymimmunanalys för parasiter utförs genom att passera venöst blod från den cubitala venen till ett torrt sterilt rör. För att erhålla pålitlig testinformation tas 3 till 5 ml prov ur en ven. Vid nyfödda barn rekommenderas ett blodprov för maskar och giardia att tas från en överlevande placenta eller navelsträngsven och att ta navelsträngsblod.

Innan blod ges till patienter rekommenderas det att avstå från att ta mat under 8 timmar, för att undanta från att dricka alkohol, kolsyrade drycker, ta medicin och antibakteriella läkemedel.

Tolkning och beskrivning av ELISA-resultat

I en enzymimmunanalys för helminter, Giardia, maskar och andra parasiter etableras avkodning av resultaten närvaron i kroppen av olika typer av antikroppar (immunoglobuliner) och antigener - parasiter och deras metaboliska produkter.

Avkodning med ett ELISA-blodprov kan presenteras i en tabellform och innehålla följande standardiserade värden av antikroppsklasser:

 • JgM (-), JgG (-), JgA (-) - negativt resultat av immunitet mot infektion;
 • JgM (-), JgG (+), JgA (-) - närvaron av immunitet efter immunisering (post-infektiös)
 • JgM (+), JgG (- / +), JgA (- / +) - diagnos av akut infektion;
 • JgM (+), JgG (+), JgA (+) - diagnos av exacerbation av kronisk infektion;
 • JgM (-), JgG (+/-), JgA (+/-) - närvaron av en kronisk infektion;
 • JgM (-) - full återhämtning.

I en enzymimmunanalys i dechiffreringen anger tecknet (+) ett positivt resultat och tecknet (-) anger ett negativt värde.

Förutom att klargöra antikroppsklasserna kan en enzymimmunanalys vid avkodning ha kvantitativa, digitala hel- eller fraktionella indikatorer på antikroppar. En omfattande förklaring av värdena till patienten kan tillhandahållas endast av den behandlande läkaren på begäran.

Upprepade tester och studier av närvaro och koncentration av antikroppar av olika klasser tillåter i vissa fall läkaren att ta reda på infektionsprocessens stadier: initial, aktiv, kronisk eller försummad.

Ett blodprov eller en avföringanalys på Giardia: vilken är bättre?

Barnpraktik föreskrivs ofta av barnläkare hos barn och vuxna som en effektiv diagnos av giardiasis.

Kärnan i metoden är ganska enkel: patienten tar en pallanalys till laboratoriet. I ett urval av avföring med ett mikroskop detekterar eller upptäcker en laboratorie tekniker inte Giardia-cyster eller andra parasitiska mikroorganismer. Vid upptäckt av Giardia-cystor eller invasioner av maskar och andra parasitära organismer ger laboratorietekniker ett positivt resultat och rapporterar svårighetsgraden av sjukdomsförloppet.

Ett positivt test i detta fall är inte falskt, men en falsk-negativ är ganska vanlig, eftersom cyster inte kan ses under ett mikroskopiskt test.

Förutom analysen av avföring kan Giardia upptäcka ett blodprov för parasiter, vilket anses vara känsligare. Ett sådant blodprov låter dig söka inte parasiterna själva i det valda materialet, men för att detektera närvaron av antikroppar och antigener som uppträdde som ett resultat av parasiternas parasitära aktivitet.

Ett positivt testresultat indikerar närvaron av parasiter i kroppen, eller rapporterar om nyligen överförd infektion.

Vilket test är bättre: immunanalys eller duodenal? Det finns inget definitivt svar på denna fråga. Det bästa är analysen som ger ett positivt resultat, nämligen detekterar förekomsten av infektion i kroppen.

Många läkare anser det bästa ELISA-blodprovet, eftersom det är mer modernt och känsligt. Andra anser att denna metod är för dyr och värdelös och föredrar duodenal analys baserat på undersökning av avföring med ett mikroskop.

ELISA blodprov: dechifiering med parasiter

ELISA avser en laboratorieundersökning som upptar en ledande plats i ett antal diagnostiska metoder.

Detta blodprov utförs för att bedöma skyddsegenskaperna hos människokroppen. När ELISA utförs för att söka efter antigener eller antikroppar mot vissa sjukdomar.

För att förstå hur en ELISA är och hur den utförs, bör du bekanta dig med de grundläggande begreppen. En antikropp är ett protein som produceras av celler i immunsystemet - typ B-lymfocyter. De svarar specifikt på intag av ett främmande ämne eller medel.

Grundläggande termer

Antikroppar kallas också immunoglobuliner, de har olika klasser: A, E, M, G. Immunoglobuliner skiljer sig åt i flera egenskaper, till exempel halveringstid, vikt etc.

Normalt innehåller humant blod majoriteten av immunglobuliner av klass G. När en infektion uppträder ökar volymen immunoglobuliner M och A signifikant.

Ett antigen är ett främmande medel som har ett högmolekylärt och organiskt ursprung. Dessa är som regel patogener eller deras aktiva substanser.

Ett immunkomplex, dvs ett antigen-antikroppskomplex, är en kombination av ett immunoglobulin och en främmande substans som ger ett immunsvar.

Blodtest av ELISA

Analysen görs också före operation och för att bestämma närvaron av maskar. Testet innefattar insamling av venöst blod. Fostervätska och ryggmärgsvätska kan också undersökas.

Om diagnosen är korrekt fastställd, ger ett blodprov med hjälp av ELISA vanligen ett resultat av upp till 90%. Med hjälp av denna moderna metod kan man ta reda på den latenta sjukdomen hos en person i de tidiga stadierna av bildandet.

Metoden har flera steg. På förberedande stadium använder läkaren en typ av tablett, som har 96 hål. Antigener av en specifik patogen appliceras på varje brunn.

Nu används detta test vid behov:

 • Identifiera allergier
 • Att diagnostisera antikroppar mot olika infektionssjukdomar,
 • Bestäm nivån av immunoglobuliner,
 • Identifiera virussjukdomar,
 • Gör venös blodinsamling.

I det första steget samlas humant blod, vilket därefter dropp appliceras på brunnen. Det börjar reaktionen mellan antikroppen i blodet och antigenet.

Vid det andra steget sker reaktionen och bildningen av immunkomplexen aktivt i brunnen. Således bildas ett ämne av en viss färg. Färgmättnad beror på mängden antikroppar i humant blod för varje patogen.

I tredje etappen utvärderas resultaten med fotometri. Använd därför en speciell uppsättning, som kallas en spektrofotometer. Jämför med materialets densitet i brunnen och ett specifikt prov med hjälp. Därefter bildas resultatet med hjälp av matematisk analys.

För maskar kan ett ELISA-test utföras om:

 • En person har en hög grad av leukocytos, som inte är associerad med andra sjukdomar,
 • Det finns symtom i samband med infektion med maskar,
 • PET-parasiter identifierades,
 • har gastrointestinala störningar
 • förvärrade den epidemiologiska situationen i regionen.

Det tillhandahåller också rutinmässig diagnostik av medborgare som, på grund av sin yrkesverksamhet, har stor risk för infektion med maskar.

Du borde veta att i många fall har helminthias inte några allvarliga symtom, särskilt i början. Förebyggande forskning hjälper till att snabbt identifiera infektion med maskar och starta behandling.

Typer av ELISA

I de flesta fall används tre metoder, nämligen:

Den direkta metoden är baserad på det faktum att märkta antikroppar läggs till det uppsamlade antigenet.

Den indirekta metoden har två steg:

 1. Antigenet sorberas på tabletten, varefter specifika antikroppar tillsätts,
 2. En analys av komplexens reaktion utförs med användning av anti-proteinproteiner.

"Sandwich" -metoden påminner om en indirekt metod, men i processen sorberas antikroppar, snarare än antigener.

Denna metod kan endast användas för att identifiera antigener som har minst 2 antigena determinanter.

ELISA blodtranscript

När du utför denna metod kan du identifiera olika antikroppar, vi talar om immunoglobuliner av klass A, M, G. De är i människokroppen efter infektion med helminter.

Runt femte dagen efter infektion bildas klass M immunglobuliner, vilka finns närvarande i människokroppen i upp till sex veckor. Dessa immunoglobuliner talar om den akuta infektionsförloppet.

3-4 veckor efter infektionens början uppträder immunoglobuliner av klass G. ELISA-blodprov visar att en ökning av antalet av dessa substanser indikerar en reinfektion eller en aktivt utvecklande infektion.

Efter 2-4 veckor efter infektion eller infektion i människokroppen finns immunoglobuliner av klass A. Efter 2-8 veckor efter eliminering av antigener försvinner dessa immunoglobuliner, vilket indikerar avlossningen från infektionen.

Tolkning av ELISA betyder följande definition:

 • Ett negativt resultat lgA, IgG, Ig visar en brist på immunitet,
 • En akut infektion indikeras med negativt eller positivt IgG, IgA, såväl som positivt IgM,
 • Indikatorn för kronisk infektionssjukdom är ett positivt resultat av IgG, IgM, IgA.
 • Kronisk infektion indikeras med positivt IgM och negativt IgG, IgA.
 • Härdningsgraden är frånvaron av IgG, IgA-negativa IgM.

När studien är klar utfärdas en blankett där ett negativt eller ett positivt resultat indikeras för immunoglobuliner av klasserna A, M, G.

Blodtest för parasiter

Sällan ordinerar läkare ett blodprov av ELISA för parasiter. Således är det möjligt att snabbt bestämma närvaron eller frånvaron av den parasitära processen i kroppen. Så, med framgång bestämd:

 1. ascariasis,
 2. Taeniasis,
 3. trikinos,
 4. fascioliasis,
 5. dynt,
 6. opisthorchiasis,
 7. Lyablioz,
 8. amöbainfektion,
 9. toxoplasmos,
 10. Visceral och kutan leishmaniasis.

Specificiteten av studien på helminths når 90%. Därför kan du identifiera en mängd parasiter, deras antal, samt spåra dynamiken i processen.

Nackdelar och fördelar med metoden

Läkare rekommenderar att man gör en ELISA i många fall, eftersom det finns några positiva punkter:

 • Relativt låg kostnad
 • bekvämlighet,
 • Förmågan att utföra diagnostik i de tidiga stadierna av infektion med maskar eller bildandet av en annan sjukdom,
 • Hög noggrannhet av resultaten
 • En liten tidsperiod, som behövs för att bestämma sjukdomen,
 • Förmågan att följa utvecklingen av den patologiska processen,
 • En hög grad av förening, på grund av vilken massundersökningar utförs,
 • Automatisering av alla steg i testet.

Nackdelen med metoden är det faktum att testet i mycket sällsynta fall kan visa falskt negativt eller falskt positivt resultat. Vidare kan orsaken till otillförlitliga resultat hos en person vid en annan studie än tekniska fel vara en reumatoid faktor, liksom närvaron av kroniska störningar där antikroppar uppträder.

Dessutom uppstår ett felaktigt resultat på grund av att personen tar vissa mediciner och en metabolisk störning.

Kostnad och tidsfrister

För att klara en ELISA-analys måste parasiter identifiera antigener, det vill säga maskindelsavfall och deras närvaro, liksom antikroppar (immunoglobuliner).

Blodtestet för parasiter tar två dagar och räknar inte dagen för materialintaget. Om du utför analysen för specifika indikatorer, kommer definitionen av antikroppar, till exempel till ascaris, att kosta cirka 500 rubel. Detektion av antikroppar mot trichinella från 400 till 450 rubel och för Giardia till 650 rubel.

Videon i den här artikeln presenterar hur ELISA är klar.

ELISA: regler för analys, tolkning av resultat och pris

Modern medicin är oupplösligt kopplad till laboratorier med hög precision. Modern diagnostik tillåter tid att bestämma närvaron och kvantiteten av parasiter i kroppen.

För närvarande erbjuds många patienter att genomföra ett enda test - ELISA.

ELISA-analys och dess användning

ELISA är en specialiserad analys som utförs i laboratoriet. Förfarandet är baserat på manifestationen av kroppsreaktionen kallad "antigen-antikropp". Denna analys är den mest exakta - mer än 99%. För hela övningen var det praktiskt taget inga misstag.

Kan diagnostisera:

 • ett brett spektrum av infektionssjukdomar orsakade av parasiter;
 • ta reda på närvaron av onkologiska markörer med olika ursprung
 • bestämma närvaron av hormoner, peptider och proteiner vid diagnos av reproduktiv förmåga hos människor.

Det tillåter patientens blod att upptäcka närvaron av antigener och antikroppar mot parasiter.

Testernas effektivitet och noggrannhet beror på:

 • typ av parasit
 • dess reproduktionsaktivitet
 • koncentration i kroppen.

vittnesbörd

Med det kan du identifiera:

 • sexuellt överförbara infektioner (klamydia, ureaplasmos, mykoplasmos, syfilis, herpes, HIV, etc.);
 • toxoplasmos, tuberkulos, hepatit, mässling, etc.;
 • autoimmuna problem;
 • onkologi;
 • könshormoner;
 • sköldkörtelhormoner;
 • allergier och matintoleranser.

Vad baseras på enzymimmunanalysen på?

Genomförandet av en sådan analys hjälper till att identifiera:

 • grunderna för protein natur
 • förekomsten av virus, bakterier
 • främmande kroppar
 • maskar etc.

Den immunofermentala analysen består av 2 olika komponenter:

 1. immunsvar;
 2. enzymatisk reaktion.

Principen för "antigen-antikropp" är att "antigenet", d.v.s. främmande kropp eller patogen, går in i dosen i kroppen tillsammans med infektionselementet. Denna procedur stimulerar manifestationen av immunsvaret, vilket skyddar kroppen från utländsk invasion.

Naturen av detta skydd bestäms av själva antigenet och de faktiska sjukdomarna, symtomen etc. En sådan kedjereaktion kallas en "antigen-antikropp".

För noggrann diagnostik utförs all verksamhet inom laboratorier och medicinska centrum, olika antikroppar och antigener används som interagerar med ett blodprov.

För att fastställa en kvalitativ och kvantitativ indikator på förekomsten av parasiter i kroppen, använd immunoglobulin av klass "A" och "E" som svarar mot parasitära infektioner.

En liknande analys fokuserar på objekt:

Vad är ett immunsvar och hur man upptäcker antigenigenkänning?

Immunsvaret etablerar en biologisk förbindelse av cellmolekylerna hos mikroorganismerna som de försöker upptäcka. IR är ett omfattande program, bara en av komponenterna i hela studien, den andra delen är enzymreaktionen.

Antikropp och dess typer

antikropp:

 • är en enkel molekyl som ligger på ytan av immunsystemets cell;
 • är det kopplingselement som används för att känna igen "vän-fiende" -cellen.

Efter att ha fått den nödvändiga informationen överförs den på mobilnivån. Om det är en immuncell förstörs förbindelsen med antigenet, annars aktiveras kroppens skyddsfunktioner.

I naturen har fem klasser av antikroppar identifierats, även benämnda proteinkonstruktioner eller immunoglobuliner.

Antikroppar kallas latinska tecken - A, M, G, D och E, och i testanalyser anges med följande bokstavssymboler:

Hur utförs ELISA-testet?

För diagnos av framställning av specialiserade polystyrentabletter, numrerande 96 celler. Tidigare appliceras antigen med adsorberande egenskaper på brunnarnas vägg.

Blodserum införs i brunnarna och i denna process skapar de homologa antigenerna av antikroppen en stark kedja. De kalvar som inte är fästa - tvättas. Efter antikropparna införs immunglobulinantikroppar och särskilt märkta enzymelement i cellerna.

Märkt reagens införs för att bestämma antikropparna i den studerade blodprovtagningen. Efter tvättning införs ett färgämne eller ett element av den kromogena typen som främjar utvecklingen av reaktionen och färgar cellerna med materialet.

Färgenivån i förhållande till det enzym som studeras ger en andel av mängden antigen i serumet.

Därefter en laboratorie tekniker som använder en optisk vätska:

 • mäter koncentrationen av antikroppar i cellerna
 • jämför dem med referensprovet, vilket är referensvärdet.
 • på en särskild skala beräknar koncentrationen av antikroppar.

Helminth-analysen har sitt eget testsystem, med indikatorer för beräkning av resultaten och avvikelserna.

Hur förbereder man sig för analysen?

Tolkning och beskrivning av ELISA-resultat

Nivåerna och koncentrationen av antikroppar bidrar till att bestämma förekomsten av främmande skadliga mikroorganismer i människokroppen, och dessa indikatorer bestämmer också förekomsten av en inflammatorisk process.

Dekodningsanalys:

Kvantitativ analys av ELISA bestämmer inte diagnostiskt sjukdomen, kursen och doseringen av behandlingen.

Nackdelar och fördelar med metoden

Varje forskningsmetod, även så modern och hög precision, har fördelar och nackdelar.

Fördelarna med ELISA-analys inkluderar:

 • Hög känslighet av testningen;
 • Specificiteten hos den diagnostiska tekniken;
 • Hög tillverkningsbarhet.

På grund av den höga känsligheten i diagnosprocessen kan du säkert bestämma det önskade elementet, även med en minimal mängd antikroppar.

Metodens specificitet omfattar:

 • hög noggrannhet, dvs. Fel i diagnosen är uteslutna. Med ett positivt resultat kan patienten vara säker på att det är parasiten som hittades och inte någon annan;
 • eliminerar den "mänskliga faktorn", påverkan av en person på resultatet, vilket också minskar sannolikheten för fel.

Nackdelarna med studien är:

 1. han är beredd att bestämma arten av sjukdomen. Därför är möjligheten att "gissa" diagnosen utesluten.
 2. Detta är inte en dyr forskningsmetod.

Vilket test är bättre: immunanalys eller duodenal?

Enzymimmunassayen är en direkt metod i vilken antikroppsmetoden används för att detektera antigenet, som kombinerar med etiketter. Detta anses vara ett industriellt sätt att få resultat, och tar inte mer än 60 minuter.

Efter fermentering detekteras ett specifikt etikett-substrat. Nivåerna av antikroppar liknar koncentrationen av antigener i materialet.

Trots den höga noggrannheten i denna metod används den indirekta eller duodenala metoden för forskning om helminter eller parasiter oftast. Detta val beror på bästa känslighet och noggrannhet.

Indirekt enzymbunden immunosorbentanalys eller duodenalförlopp i två steg:

 1. Initialt märkta antikroppar används som matchas med detekterbara antigener.
 2. Applicera märkta antikroppar mot omärkta antikroppar identifierade i det första steget.

Denna metod beror på dubbel kontroll av antigenet och antikroppen.

I ett duodenalt laboratorietest fixeras antigenet på ytan av cellen och binder till det omärkta elementet av antikroppen.

Fördelen med indirekt analys är:

 • i dubbel kontroll av det studerade materialet och följaktligen resultatet av analysen;
 • för att förbättra noggrannheten och specificiteten av forskningsmetoden.

Var att ta och hur mycket?

Om laboratoriet innehåller alla nödvändiga reagenser och utrustning, kommer analysen vara klar efter 2 dagar. Om du behöver ett expresstestmaterial behandlas efter 3-5 timmar.

Du kan ta analysen:

 • i privatklinik;
 • i offentliga kliniker.

Kostnaden beror direkt på den valda kliniken och dess prispolitik, den genomsnittliga kostnaden för forskning är från 4 000 rubel.

Den erhållna informationen gör en sådan analys till ett ovärderligt bidrag till medicinen, men betala en hög kostnad för forskning, det är bättre att överlämna analysen till en tillförlitlig klinik med många års erfarenhet. Vi uppmärksammar en annan artikel om Gemotests analys för bestämning av parasiter.

I offentliga kliniker och sjukhus har det inte alltid allt som behövs för högkvalitativ insamling och behandling av blodserum. Om du väljer ett sjukhus för studien måste du se till att lämpliga intyg om internationell standard finns tillgängliga.

Tack vare ELISA blodprov:

 • du kan bestämma närvaron av maskar i de tidiga stadierna av kroppsinfektion;
 • det är möjligt att ordinera en effektiv behandlingsregim i tid;
 • Du kan utföra forskning på vuxna och barn med samma noggrannhet tack vare hållbarheten i metoderna.

ELISA-metoden visar inte bara kvalitativa, men också kvantitativa resultat. Detta innebär att resultatet inte bara visar ett positivt eller negativt resultat av närvaron av parasiter, men visar också ett visst antal helminter.

Ett ELISA blodprov för parasiter: hur man förbereder och överlämnar sig korrekt?

Människokroppen är en "attraktiv plats" för livsmiljöer för patogena mikroorganismer, parasiter: bosättning i de inre organen, blir de en orsak till nedsatt välbefinnande och utvecklingen av många patologiska processer. För att upptäcka en parasitisk lesion måste du skicka ett blodprov för att genomföra ett ELISA-test.

Funktioner av analys av blod för parasiter av ELISA

Vissa typer av parasiter har nästan ingen effekt på människors hälsa, och vissa kan vara dödliga. Detektera parasitisk skada är endast möjligt med hjälp av laboratoriediagnostiska metoder. Fram till det förflutna användes metoder för att undersöka fekala massor, sputum och duodenala innehåll för att detektera förekomsten av skadliga mikroorganismer i kroppen.

En immunologisk studie av blod gör det möjligt att påvisa närvaron av skadedjur i människokroppen på ett tillförlitligt sätt (åtminstone 85%). Dess väsentlighet ligger i detektering och bestämning i blodcirkulationen av mängden antikroppar av specifika immunoglobuliner av klass M och G till parasitantigener och deras livsprodukter. IgM antikroppar produceras av immunsystemet 10 dagar efter infektion. Produktionen av IgG-antikroppar inträffar något senare, deras koncentration förblir på en hög nivå tills återhämtningsperioden (konvalescens).

Identifiering av specifika antikroppar är möjlig när man studerar immunreaktionen, vilket är ovanligt för en hälsosam organism, i den andra etappen av studien, den enzymatiska reaktionen, överförs de erhållna data till scenen för kvalitativ och kvantitativ utvärdering.

Det är viktigt att veta att ELISA utförs av erfarna, kvalificerade specialister i ett kompetent laboratorium med avancerad utrustning och nödvändiga reagenser.

Vilka parasiter testas för?

Ett immunofermentalt blodprov kan upptäcka följande typer av skadedjur:

 1. De enklaste mikroorganismerna - kroppens sammansättning har en cell. Parasitisk på slemhinnor, viscerala organ, tarmar, cirkulerande blod. De vanligaste företrädarna är toxoplasma (penetrerar och multiplicerar i blodceller - monocyter, makrofager), dysenterisk amoeba, Giardia (lever i gallvägar och tunntarmen).
 2. Multicellulära parasiter - består av många celler, de ljusaste representanterna för denna klass är helminter (parasitära maskar som orsakar helminthinfektioner). Oftast är en person mottaglig för infektion med askarider, pinworms, bandworms (parasiter i tunntarmen), echinokocker (kan påverka organlungor, hjärtan, hjärnan).

När är det nödvändigt att skicka ett test för parasiter?

Det vanligaste alternativet för skadedjur i människokroppen - otvättade händer, frukt och grönsaker.

Utövare av smittsamma sjukdomar, gastroenterologer rekommenderar att man utför en enzymimmunanalys om patienten har följande karakteristiska kliniska tecken på invasion:

 • dysbios;
 • irritabelt tarmsyndrom - flatulens, avföring
 • klåda i anorektala regionen
 • järnbristanemi;
 • led- och muskelsmärta
 • sömnstörningar
 • hudutslag
 • ulcerösa lesioner av slemhinnorna;
 • allmän sjukdom, illamående
 • irritabilitet;
 • aptitstörningar
 • apati;
 • överkänslighet mot vissa livsmedel;
 • viktförändringar;
 • vitaminbrist och vitala element;
 • inflammatoriska sjukdomar i andningsorganen;
 • larval konjunktivit
 • immunbrist.

Hur förbereder man sig på leverans?

Biologiskt material för forskning - blodplasma, utan fibrinogen. Urvalet är gjort från den cubitala venen på morgonen - före 11.30.

 1. Uteslut mediciner, kolsyrade och alkoholhaltiga drycker.
 2. Begränsa rökning, psyko-emotionell, fysisk och näringsrik belastning (avstå från feta, stekta och kryddade rätter).
 3. Donera blod på en tom mage innan du utför andra medicinska förfaranden (fluoroskopi, ultraljud, skanning, massage och fysioterapi).

Avkoda resultatet av ett blodprov för parasiter

Data för ELISA innehåller koncentrationer av immunantikroppar.

När ska blodprovet för parasiter tas om igen?

Erfaren experter rekommenderar att man upprepar ett blodprov för:

 • bekräftelse på tillförlitligheten av ett negativt resultat
 • Förtydligande av det tvivelaktiga resultatet (14 dagar efter det första testet) - Om det vid återbestämning av resultatet är tvivelaktigt, behandlas testet som negativt.

Ett vanligt blodprov för närvaro av parasiter är nödvändigt för människor:

 • att ha husdjur
 • arbetar inom jordbruk och djurhållning
 • konsumera livsmedelsprodukter som inte har genomgått tillräcklig värmebehandling - sushi, ryckat kött och fisk;
 • föredrar att dricka obehandlat brunnsvatten och "färsk" mjölk.

ELISA blodprov för parasiter: varför det behövs och hur man ska passera

Högkvalitativ och noggrann diagnos av parasitsjukdomar är ett av de viktigaste förutsättningarna för val av adekvat terapeutisk taktik. Spekteret av diagnostiska metoder och typer av analyser i moderna mediciner expanderar hela tiden, och de utvecklade teknikerna förbättras ständigt.

En av dessa metoder är ELISA - en enzymimmunanalys för parasiter, vars tillförlitlighet, enligt läkare, låter dig diagnostisera många sjukdomar även i tidiga skeden.

Det är självklart svårt för en icke-expert att förstå alla elakheter i en ELISA, men det är användbart att ha en allmän uppfattning om det.

Vad är ELISA?

Enzymbunden immunosorbentanalys (ELISA) är ett av de mest moderna sätten att känna igen en mängd olika patogener, vilket är baserat på vår kropps förmåga att producera specifika ämnen som svar på detektion av främmande ämnen: antikroppar mot virus och antigener mot patogener.

En viktig fördel med ELISA är förmågan att bestämma både etiologin och scenen av sjukdomen. ELISA-indikatorer uttrycks inte bara i kvalitativa men även i kvantitativa indikatorer.

För närvarande används ELISA för följande ändamål:

 • Blodprov för autoimmuna sjukdomar;
 • Detektion av antigener mot infektiösa och sexuellt överförbara sjukdomar;
 • Detektion av antikroppar mot virusinfektioner;
 • Diagnos av sexuellt överförbara sjukdomar;
 • Identifiera mottaglighet för vissa sjukdomar baserat på genetiska faktorer;
 • Detektion av parasiter;
 • Undersökning av patienten för tumörmarkörer
 • Studier av blodets hormonella sammansättning;
 • Övervaka effektiviteten av behandlingen.
till innehåll ↑

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med enzymimmunanalys är att den ger en hög grad av specificitet av resultaten och har en hög känslighet (över 90%) till smittämnen.

Samtidigt är ELISA en överkomlig diagnostisk metod som kan utföras i alla vårdcentraler. Tack vare ELISA är det inte bara möjligt att diagnostisera en sjukdom utan också att spåra dess utveckling baserat på en jämförelse av mängden protein som produceras i blodet i olika steg.

Snabbt mottagande av resultatet av analysen (under dagen) är en annan fördel med denna typ av forskning.

Den enda nackdelen med ELISA är att den låter dig upptäcka immunsvaret mot patogenens utseende och inte till denna patogen i sig.

Var att passera och hur mycket

För att utföra ett blodprov för förekomst av olika sjukdomar, inklusive parasitiska infektioner, skickas en person till stadssjukhus. Laboratorier och diagnostiska avdelningar är vanligtvis kopplade till sådana sjukhus, där de flesta testerna är fria. En sådan möjlighet finns som regel i alla urbana kliniker i stora städer.

Om sådana möjligheter inte finns tillgängliga på den lokala hälsofaciliteten, kan du kontakta det icke-statliga diagnostiska centret. Här kommer experter att utföra någon form av forskning, även utan läkares recept.

Analysen av ELISA tar vanligtvis inte mer än 2 dagar, några av resultaten utfärdas även inom några timmar, men ibland kan kliniker förlänga perioden till 3-7 dagar på grund av stor arbetsbelastning.

Eftersom absolut pålitliga resultat på sjukdomsförloppens dynamik kan erhållas när ett specifikt test tas flera gånger, är det ofta förskrivet att ge blod från tre till fem gånger. Detta gör det möjligt att jämföra mängden antikroppar i blodet vid olika tidsintervaller.

Om du misstänker en parasitisk infektion, erbjuder många privata diagnostiska centra ett omfattande testpaket som gör det möjligt att genomföra ett blodprov för förekomst av flera typer av parasiter. Sammantaget kommer det att kräva mindre kostnad och kommer att ge mer nödvändig information.

Kostnad för analys på webbplatsen Invitro

Genomsnittspriset för en ELISA-studie beror på analysens fokus och bestämning av specifika kvantiteter. Således kommer definitionen av serologiska markörer av infektionssjukdomar av olika slag (anti-HAV IgG, anti-HAV IgM, HBsAg) att kosta från 200 till 320 rubel; avancerat kliniskt fullständigt blodantal med leukoformula (L.E., hem., hematokr., trombus, er. Index, LF) - 520 rubel; totalt bilirubin - 200 rubler. Men det komplexa hormonet 1 (FSH, LH, test, prolactin, progesteron, DHEAs, TTT, cT4, vid TG, atTPO) kommer att kosta 5000 rubel.

Som du kan se är prisklassen mycket bred och beror främst på den specifika typen av analys.

Varianter av ELISA

För närvarande används ett stort antal av alla sorters sorter och modifieringar av ELISA.

Samtidigt kan inte bara mänskligt blod, men även dess andra vätskor tas för analys:

 • Fostervätska;
 • Cerebrospinalvätska;
 • Innehållet i glasögonskroppen;
 • stroke;
 • Slim från urinröret och livmoderhalsen.

Oftast används följande ELISA-alternativ:

 • Indirekt immunanalys
 • Direkt immunoanalys;
 • Smörgås typimmunanalys
 • Fast fasheterogen immunoanalys (ELISA).

I den indirekta versionen av immunoanalysen är det första steget att sorb antigenet på ytan av brunnarna i polystyrenplattan. Efter avlägsnande av de obundna antigenmolekylerna tillsätts ett prov som innehåller antikroppar specifika för antigenet.

De resulterande antigen-antikroppskomplexen detekteras med anti-art antikroppar konjugerade med en etikett.

I den direkta varianten av immunoanalysen utförs detektering av det sorberade antigenet direkt med användning av specifika antikroppar konjugerade med en etikett.

En immunoassay av sandwich-typ använder ett par antikroppar specifika för rumsligt avlägsna epitoper av antigenet som studeras, vilket gör det möjligt att uppnå hög känslighet och specificitet vid bestämning av antigenet även i sådana heterogena prover som blodplasma.

Den mest använda fastfas heterogena immunanalysen - ELISA (enzymbunden immunosorbentanalys). ELISA används för två ändamål - för att bestämma förekomsten av antigener av patogener av olika infektioner, men mycket oftare används ELISA-metoden för att bestämma närvaron av antikroppar av klasser (IgA, IgM, IgG) mot antigener av olika patogener.

Genomförande av ELISA är som följer. För serodiagnos används 96-brunns polystyrenplattor, på väggarna i cellerna, av vilka antigenet är för-adsorberat. Det undersökta serumet införs i tablettens cell. Samtidigt är antikroppar som är homologa med antigenet bundna till den. Icke vidhäftande antikroppar avlägsnas genom tvättning.

Därefter tillverkas cellerna av antikroppar mot humana immunglobuliner (antikroppar) märkta med ett enzym. Om detekterbara antikroppar var närvarande i testserumet, kommer de vid detta skede att fungera som antigener med vilka de märkta antikropparna kommer att reagera.

Efter tillsättning tillåter den kromogena substansen (färgämnet) att ta hänsyn till reaktionen på den utvecklande färgningen i cellerna. Färgintensiteten i detta fall är proportionell mot mängden av enzymet och följaktligen mängden antikroppar.

Vid mätning av den optiska densiteten (OD) hos en vätska i en cell och jämförelse med ett kontrollprov beräknas antikroppskoncentrationen i volymmängder. Den vanligaste beräkningen resulterar i enheter med optisk densitet.

Leveransprocessen

Huvudbiomaterialet för genomförande av ELISA är blodserum: I laboratoriet tas ett blodprov från en patient från en ven, från vilken ett enhetligt element därefter avlägsnas vilket gör analysen svår. I vissa andra fall används cerebrospinalvätska, fostervätska, uttorkningar av slemhinnor etc. för analys.

För att undvika snedvridningar i resultaten rekommenderas att blod ges i tom mage och två veckor före studien (om målet är att diagnostisera kroniska dolda infektionssjukdomar), är det nödvändigt att sluta ta antibiotika och antivirala läkemedel.

För att undvika falska resultat rekommenderas att du tar blod i tom mage. Om studien syftar till att detektera kroniska dolda infektionssjukdomar, sedan 2 veckor före provet, är det nödvändigt att sluta ta antibiotika och antivirala läkemedel.

Avkodningsresultat

ELISA är en extremt noggrann, men inte en billig metod, så du måste kontakta den klokt och en kvalificerad läkare ska engagera sig i att tolka resultaten. Man bör komma ihåg att varje testsystem har egna indikatorer för inspelning av resultat och indikatorer för norm och patologi, som ska användas för att tolka resultaten.

Korrektheten av de resultat som uppnås på dynamiken i någon process garanteras vid provning i ett laboratorium.

ELISA, utförd på hög kvalitetsnivå, kommer att ge ett entydigt resultat: det önskade ämnet är antingen närvarande eller inte i provet. Kvantitativ analys av ELISA-resultat visar koncentrationen, som kan uttryckas med ett numeriskt värde eller ett visst antal plusser (+).

recensioner

Jag diskuterade statistik med laboratoriechefen - ELISA för ett testsystem (positivt) bekräftas av blot och ELISA av ett annat testsystem. dvs Det visar sig att ELISAs tillförlitlighet är mycket högre än de statistiskt accepterade 30%.

ELISA: s tillförlitlighet har alltid varit i stor tvivel, det gäller inte bara ELISA för hiv, men också för syfilis och klamydia etc., eftersom listan över sjukdomar som ger falska positiva resultat är lång. Så du är helt rätt att en diagnos inte kan göras på grundval av en ELISA, detta test kräver bekräftelse av andra analyser. I fallet med klamydia är detta PCR, syfilis är en massa andra test (RPGA, RIF....). En immunoblot har för övrigt också utvecklats för syfilis, endast på grundval av två positiva ELISA + BLOT-diagnoserna "lues", inte bekräftas enligt ovan angivna metoder.

ELISA är en analys för förekomsten av antikroppar mot virus i kroppen. Det ger inte abstrakt, men endast för specifika virus. Därför behövs specifika indikationer, och titrarna av dessa antikroppar kan också vara av 2 typer M (primär kontakt med viruset) och G (vagn), så utan en tydlig förklaring av läkaren IMHO är det ingen mening.

Att besegra parasiterna är möjligt!

Unitox® är ett tillförlitligt medel för parasiter!

 • Rensar parasiter för 1 kurs
 • Tack vare tanniner, läker det och skyddar levern, hjärtat, lungorna, magen och huden från parasiter.
 • Eliminerar råtna i tarmarna, neutraliserar parasitägg på grund av molekylen F.

Certifierad, rekommenderad av helminthologists innebär att bli av med parasiter hemma. Den har en trevlig smak som kommer att vädja till barn. Består endast av medicinska växter samlade på ekologiskt rena ställen.